Usługi informatyczne w Grajewie. Zapraszamy do firmy OPTINEX 609 397 826 Grajewo komputery, Komputery w Grajewie. --------------SERWIS KOMPUTEROWY--------------

Przywracanie oprogramowania komputera do stanu fabrycznego. Dell

Przywracanie oprogramowania komputera do stanu fabrycznego. Dell

Przywracanie oprogramowania komputera do stanu fabrycznego.

Używanie programu Dell Factory Image Restore w systemie Windows Vista

Ostrzeżenie:  
  Przywrócenie oryginalnego fabrycznego obrazu powoduje usunięcie WSZYSTKICH danych. Usunięte zostaną pliki, foldery, programy, sterowniki, wiadomości e-mail, zdjęcia. Przed rozpoczęciem pracy z programem PC Restore utwórz kopię zapasową wszystkich osobistych plików. Jeśli nie utworzysz kopii zapasowej, utracisz dane.  

1   Włącz komputer.


2   Podczas uruchamiania komputera naciskaj klawisz <F8>, aż na ekranie zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje rozruchu .

Uwaga:  
  Klawisz <F8> należy nacisnąć, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli klawisz <F8> zostanie naciśnięty po pojawieniu się logo systemu Windows na ekranie, menu Advanced Boot Options nie zostanie wyświetlone. Jeśli menu Advanced Boot Options nie pojawi się, uruchom ponownie komputer, a następnie powtórz ten krok, aby wyświetlić menu na ekranie.  


3   W menu Zaawansowane opcje rozruchu naciśnij klawisz <Strzałki w dół>, aby wybrać opcję Napraw swój komputer a następnie naciśnij klawisz <Enter>.


4   Określ ustawienia języka, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).


5   Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora, a następnie kliknij przycisk OK.


6   Kliknij pozycję Dell Factory Image Restore.


7   W oknie programu Dell Factory Image Restore kliknij przycisk Next(Dalej).


8   Zaznacz pole wyboru Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition (Tak, wykonaj formatowanie dysku twardego i przywróć oprogramowanie systemu do stanu fabrycznego).


9    Kliknij przycisk Next (Dalej).
Zostanie przywrócona domyślna konfiguracja fabryczna komputera.


10   Po ukończeniu operacji przywracania kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ponownie uruchomić komputer.

Oprogramowanie jest teraz zainstalowane w takiej postaci, w jakiej było na komputerze, gdy użytkownik go otrzymał.

Powrót do początku

 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=266618&doclang=pl#Issue1