Usługi informatyczne w Grajewie. Zapraszamy do firmy OPTINEX 609 397 826 Grajewo komputery, Komputery w Grajewie. --------------SERWIS KOMPUTEROWY--------------

Przywracanie ustawień fabrycznych Acer

Przywracanie ustawień fabrycznych Acer

Proces przywracania pomaga przywrócić oryginalne oprogramowanie na dysku C:, jakie było zainstalowane przy zakupie notebooka. Wykonaj poniższe czynności w celu odtworzenia dysku C:. (Dysk C: zostanie sformatowany i zostaną usunięte wszystkie dane.) Ważne jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed użyciem tej opcji.

Przed wykonaniem operacji przywracania, należy sprawdzić ustawienia BIOS.

1. Sprawdź, czy jest włączona funkcja Acer disk-to-disk recovery.
2. Upewnij się, czy ustawienie D2D Recovery w opcji Main jest Enabled.
3. Zakończ program narzędziowy BIOS zapisując zmiany. System zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga: Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, należy nacisnąć klawisz F2 podczas wykonywania testu POST.
Rozpoczęcie procesu odzyskiwania:

1. Ponowne uruchom system.
2. Kiedy wyświetlane jest logo firmy Acer, naciśnij równocześnie klawisze Alt + F10, aby przejść do procesu przywracania.
3. W celu przywrócenia systemu stosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Ważne! Funkcja ta zajmuje 10 GB miejsca na ukrytej partycji dysku

Jak korzystać z Acer eRecovery

Uwaga: Te kroki przywrócą system do oryginalnej instalacji zainstalowanej fabrycznie w tym wszystkie sterowniki i aplikacje.
Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych przed użyciem tej procedury.

1. Podłącz zasilacz i baterię.
2. Włączyć system
3. Naciśnij klawisz ALT na klawiaturze jednocześnie naciskając F10.
4. pojawi się ekran z napisem "Acer eRecovery".
5. Zobaczymy 4 opcje:
* Restore system to factory default – Przywracanie systemu do ustawień fabrycznych
* Restore system from user backup – Przywracanie systemu z kopii zapasowej użytkownika
* Restore system from cd/dvd – Przywrócenie systemu z płyty CD / DVD
* Exit – Exit

Przywracanie systemu do ustawień fabrycznych

1. Wprowadź hasło utworzone podczas eRecovery.(domyślnie 6 zer)
2. Przeczytaj ostrzeżenie na ekranie i wybierz opcję Tak.
3. Kliknij przycisk Dalej aby rozpocząć proces odzyskiwania.

Po zakończeniu procesu, system zostanie ponownie uruchomiony i będzie wymagał, aby zakończyć instalację systemu Windows.
Po zakończeniu instalacji procesu oczyścić pliki odzysku.
Proces ten może trwać 5-10 minut lub dłużej.

Przywracanie systemu z kopii zapasowej użytkownika

1. Po utworzeniu kopii zapasowej użytkownika, opcja ta będzie dostępna.
2. Wybierz plik kopii zapasowej, które chcesz przywrócić
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami na ekranie

Po zakończeniu procesu, system zostanie ponownie uruchomiony i będzie wymagał, aby zakończyć instalację systemu Windows.
Po zakończeniu instalacji procesu oczyścić pliki odzysku.
Proces ten może trwać 5-10 minut lub dłużej.

Przywracanie systemu z CD / DVD

* Włóż dysk 1 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zakończeniu procesu, system zostanie ponownie uruchomiony i będzie wymagał, aby zakończyć instalację systemu Windows.
Po zakończeniu instalacji procesu oczyścić pliki odzysku.
Proces ten może trwać 5-10 minut lub dłużej.

UWAGA
Na każdym komputerze recovery może wyglądać inaczej!!

W tej opcji wygląda to tak:

1. Wykonaj kopię zapasową
2. Nagraj dysk
3. Ponownie instaluj

W naszym przypadku klikamy na "Ponownie instaluj" , otworzy się okno z wyborem przywracania

 

http://windows7forum.pl/recovery-acer-13100-t