Usługi informatyczne w Grajewie. Zapraszamy do firmy OPTINEX 609 397 826 Grajewo komputery, Komputery w Grajewie. --------------SERWIS KOMPUTEROWY--------------

Przywracanie ustawień fabrycznych HP

Przywracanie ustawień fabrycznych HP

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows Vista i Windows 7.

 

Przywracanie systemu Windows tworzy zapisy plików komputera i ustawień, zwane punktami przywracania . Umożliwia to przywrócenie wcześniejszego stanu komputera. Wybór odpowiedniego punktu przywracania umożliwia rozwiązanie większości problemów z działaniem komputera poprzez przywrócenie ustawień do momentu sprzed pojawienia się problemów.
W celu skorzystania z Przywracania systemu Microsoft Windows po raz pierwszy należy ręcznie:
 • Włączyć funkcję Ochrona systemu .
 • Wybrać lokalizację, w której przechowywane będą punkty przywracania.
 • Utworzyć pierwszy punkt przywracania systemu.

 

 

Po włączeniu Ochrony systemu komputer będzie tworzył punkt przywracania każdego dnia, a także tuż przed istotnymi wydarzeniami, jak instalacja nowego oprogramowania. W dowolnym momencie możliwe jest ponadto ręczne utworzenie punktu przywracania.

Różnice pomiędzy przywracaniem systemu Windows i narzędziem HP Recovery Manager 

 

Przywracanie systemu Windows jest czasami mylone z narzędziem HP Recovery Manager. 

 

 • Przywracanie systemu umożliwia przywrócenie poprzedniego stanu komputera do punktu przywracania, co powoduje zresetowanie wszystkich ustawień systemu do stanu w momencie utworzenia punktu przywracania. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone.
 • HP Recovery Manager umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych komputera. Instaluje ponownie oryginalny system operacyjny i usuwa wszystkie programy i osobiste dane.

 

 

W przypadku wystąpienia problemu z komputerem przed przystąpieniem do przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą programu HP Recovery Manager należy najpierw przeprowadzić przywracanie systemu.
 

Włączenie Przywracania systemu 

 

W celu sprawdzenia, czy funkcja Przywracania systemu jest włączona i wyboru lokalizacji, w której przechowywane będą punkty przywracania należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Start , wpisz w polu wyszukiwania system , a następnie z listy wybierz element Przywracanie systemu , żeby uruchomić kreatora przywracania systemu.
 2. Przeczytaj wyświetlany komunikat.
   
   
  c01882067
   
  Jeżeli pojawi się komunikat:
   
 3. Ochrona systemu jest wyłączona.
  Przywracanie systemu jest wyłączone . przejdź do wykonywania kolejnej czynności i włącz Ochronę systemu.
 4. Przywracanie systemu może pomóc naprawić błędy, które mogą powodować zwolnienie pracy komputera lub jego zawieszanie.
  Przywracanie systemu jest włączone . przejdź do tworzenia punktu przywracania .
 5. Na karcie Ochrona systemu wskaż lokalizację dysku, na którym przechowywane będą punkty przywracania. Opcja Utwórz pozostanie nieaktywna do momentu wyboru głównego dysku twardego (C:) lub zewnętrznego dysku twardego.
   
   
  c01882068
   
  NOTA:W żadnym wypadku nie należy wybierać dysku Recovery (D:) jako lokalizacji dla przechowywania plików przywracania. Dysk Recovery to niewielka partycja, wydzielona specjalnie na potrzeby programu HP Recovery Manager.

   

   

 6. Funkcja Utwórz stanie się aktywna z momentem wyboru lokalizacji dla przechowywania punktów przywracania.
   
   
  c01882069
   
Po włączeniu funkcji Przywracania systemu można teraz przejść do tworzenia punktu przywracania .
 

Utwórz punkt przywracania 

 

Komputer tworzy nowy punkt przywracania każdego dnia, a także tuż przed istotnymi wydarzeniami, jak instalacja nowego oprogramowania.. W celu utworzenia punktu przywracania ręcznie w dowolnym momencie należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej instrukcjami.
 1. Kliknij Start , wpisz w polu wyszukiwania system , a następnie z listy wybierz element Przywracanie systemu , żeby uruchomić kreatora przywracania systemu.
   
   
  c01882070
   
 2. Kliknij polecenie otwórz Ochronę systemu , żeby otworzyć okno Właściwości systemu.
   
   
  c01882069 (1)
   
 3. Potwierdź wybór lokalizacji dla przechowywania plików, a następnie kliknij Utwórz .
 4. Po wyświetleniu monitu wpisz czas lub powód utworzenia tego punktu, a następnie kliknij Utwórz .
   
   
  c01882071
   
 5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie opisu tego punktu przywracania kliknij Zakończ , żeby kontynuować.
   
   
  c01882072
   
  NOTA:Upewnij się, że wszystkie pliki zostaną zapisane a programy zamknięte, gdyż podczas tworzenia punktu przywracania komputer uruchomi się ponownie.

   

Przywracanie stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania 

 

Przywracanie systemu Windows można uruchomić na wiele sposobów, m.in.:
Niektóre programy zabezpieczające i antywirusowe mogą uniemożliwiać przywrócenie stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania. Traktują one proces przywracania systemu jak wirusa, który próbuje wprowadzić nieautoryzowane zmiany. W takim przypadku można otworzyć panel sterowania i tymczasowo wyłączyć program antywirusowy. Należy jednak pamiętać o ponownym włączeniu ochrony, gdy tylko będzie to możliwe.

 

Korzystanie z kreatora przywracania systemu w celu przywrócenia stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania 

 

Jeżeli komputer uruchamia się i na monitorze wyświetla się pulpit, w celu przywrócenia komputera do poprzedniego stanu można wykonać opisane poniżej czynności i zastosować kreatora przywracania systemu.
 1. Kliknij Start , wpisz w polu wyszukiwania system , a następnie z listy wybierz element Przywracanie systemu .
   
   
  c01882073
   
 2. Kliknij Dalej , żeby otworzyć listę dostępnych punktów przywracania.
 3. Wybierz z listy punkt przywracania, który został utworzony przed wystąpieniem problemu, a następnie kliknij Dalej . Zostanie wyświetlony status punktów przywracania, których można użyć do przywrócenia systemu.
   
   
  c01882074
   
 4. Kliknij Dalej , żeby kontynuować.
  NOTA:Jeśli pojawi się komunikat o błędzie informujący, że nie można przywrócić stanu komputera do wybranego punktu, należy użyć innego punktu przywracania.

   

   

 5. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie punktu przywracania, kliknij Zakończ .
 6. Gdy pojawi się komunikat informujący, że nie wolno przerywać tej operacji, kliknij Tak , żeby przeprowadzić operację przywracania systemu.
 7. Po zakończeniu procesu przywracania systemu kliknij Uruchom ponownie , żeby ponownie uruchomić komputer. Jeżeli po ponownym uruchomieniu komputera otworzy się aplikacja Recovery Manager, kliknijAnuluj i poczekaj, aż komputer ponownie uruchomi system Windows.
Komputer uruchomi się ponownie i odzyska sprawność działania.

 

 

Użycie klawisza F11 podczas uruchamiania systemu w celu przywrócenia stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania 

 

Jeżeli komputer nie uruchamia się prawidłowo i pulpit Windows nie wyświetla się na ekranie, w celu przywrócenia komputera do poprzedniego stanu można nacisnąć klawisz f11 podczas rozruchu.
NOTA:Użycie klawisza F11 podczas uruchamiania systemu w celu przywrócenia stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania jest nieodwracalne.

 

 

 1. Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć komputer.
 2. Gdy wyświetli się logo HP lub Compaq, naciśnij klawisz F11 , żeby uruchomić program HP Recovery Manager.
  NOTA:W przypadku modeli korzystających z systemu UEFI (a nie BIOS), logo HP lub Compaq nie pojawi się na ekranie. Jeśli należy wcisnąć klawisz na początkowym etapie rozruchu (wtedy, gdy w przypadku innych modeli pojawia się logo), proszę to zrobić zaraz po włączeniu notebooka. Na ekranie może się również pojawić monit o wciśnięcie określonego klawisza.

   

   

 3. W oknie aplikacji Recovery Manager kliknij Zaawansowane opcje .
 4. Wybierz opcję Przywracanie systemu Microsoft , a następnie kliknij Dalej .
  Pojawi się komunikat informujący o tym, że narzędzie Odzyskiwania systemu Microsoft wymaga zamknięcia aplikacji Recovery Manager . Kliknij Dalej , żeby zamknąć Recovery Manager i otworzyć aplikację odzyskiwania systemu.
 5. Po pojawieniu się monitu kliknij Dalej , żeby rozpocząć proces przywracania.
 6. Wybierz z listy punkt przywracania, który został utworzony przed wystąpieniem problemu, a następnie kliknij Dalej . Zostanie wyświetlony status punktów przywracania, których można użyć do przywrócenia systemu.
 7. Kliknij Dalej , żeby kontynuować.
 8. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie punktu przywracania, kliknij Zakończ .
 9. Gdy pojawi się komunikat informujący, że nie wolno przerywać tej operacji, kliknij Tak , żeby przeprowadzić operację przywracania systemu.
 10. Po zakończeniu procesu przywracania systemu kliknij Uruchom ponownie , żeby ponownie uruchomić komputer. Jeżeli po ponownym uruchomieniu komputera otworzy się aplikacja Recovery Manager, kliknijAnuluj i poczekaj, aż komputer ponownie uruchomi system Windows.
Komputer zostanie w ten sposób przywrócony do poprzedniego punktu przywracania za pomocą klawisza F11.

 

 

Wykorzystanie Trybu awaryjnego podczas rozruchu 

 

Wykonaj poniższą procedurę w celu przywrócenia stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania za pomocą trybu awaryjnego z wierszem poleceń.
NOTA:Przywrócenie systemu w trybie awaryjnym do punktu z przeszłości za pomocą narzędzia Przywracania systemu jest nieodwracalne. Przywracanie systemu w trybie awaryjnym z obsługą sieci jest niedostępne.

 

 

 1. Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć komputer.
 2. Gdy pojawi się pierwszy ekran, naciśnij kilkakrotnie (co pół sekundy) klawisz F8 do momentu pojawienia się okna Zaawansowanych opcji rozruchu Windows.
   
   
  c01882075
   
 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół , żeby zaznaczyć opcję Tryb awaryjny z wierszem poleceń , a następnie naciśnij klawisz Enter . Poczekaj, aż system Windows załaduje pliki systemowe. Wyświetlony zostanie ekran logowania do systemu Windows.
 4. W wierszu poleceń wpisz rstrui.exe , a następnie naciśnij Enter . Poczekaj, aż pojawi się okno przywracania systemu.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu przywrócenia systemu.
W ten sposób komputer zostanie przywrócony do poprzedniego punktu przywracania za pomocą trybu awaryjnego z wierszem poleceń.

 

 

Przywrócenie stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania za pomocą ostatniej znanej dobrej konfiguracji w menu Zaawansowanych opcji rozruchu 

 

Jeżeli komputer nie uruchamia się i nie może wyświetlić pulpitu Windows a tryb awaryjny z wierszem poleceń nie jest dostępny, w celu przywrócenia stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania należy użyć ostatniej znanej dobrej konfiguracji w menu Zaawansowanych opcji rozruchu.
W celu użycia ostatniej znanej dobrej konfiguracji w menu Zaawansowanych opcji rozruchu do przywrócenia stanu komputera do poprzedniego punktu przywracania należy zastosować opisane poniżej czynności.
 1. Wyjmij wszystkie płyty CD i DVD z komputera i uruchom go ponownie.
 2. Gdy pojawi się pierwszy ekran, naciśnij kilkakrotnie (co pół sekundy) klawisz F8 do momentu pojawienia się okna Zaawansowanych opcji rozruchu Windows.
 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół , żeby zaznaczyć opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane) , a następnie naciśnij klawisz Enter .
Komputer zostanie w ten sposób przywrócony do poprzedniego punktu przywracania za pomocą ostatniej znanej dobrej konfiguracji.

 

 

Cofanie ostatniego przywrócenia systemu 

 

W przypadku, gdy wybrany punkt przywracania nie rozwiąże problemu, istnieje możliwość przywrócenia komputera do stanu sprzed przeprowadzenia nieudanego przywracania, zakładając, że przywracanie systemu zostało wykonane przynajmniej dwa razy.
W celu cofnięcia ostatniego przywracania systemu należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Start , wpisz w polu wyszukiwania system , a następnie z listy wybierz element Przywracanie systemu . W przypadku wyświetlenia monitu zezwól, aby kontynuować. Otworzy się okno Przywróć pliki i ustawienia systemowe .
 2. Wybierz operację przywracania, którą chcesz cofnąć, kliknij Dalej , a następnie Zakończ .
 3. Kliknij Tak , żeby potwierdzić, że chcesz wykonać tę czynność i poczekaj, aż system Windows usunie ostatni punkt przywracania i ponownie uruchomi komputer.
W ten sposób przywracanie systemu zostanie cofnięte, co oznacza, że przywrócona zostanie poprzednia konfiguracja.