Usługi informatyczne w Grajewie. Zapraszamy do firmy OPTINEX 609 397 826 Grajewo komputery, Komputery w Grajewie. --------------SERWIS KOMPUTEROWY--------------

Przywracanie ustawień fabrycznych Samsung

Przywracanie ustawień fabrycznych Samsung

Uruchamiamy notebooka wciskając przycisk F4. Po chwili pokazuje się okienko:

Przywracanie ustawień fabrycznych w laptopie samsung

Klikamy Restore.

Przywracanie ustawień fabrycznych w laptopie samsung

Następnie Complete Restore (nie obawiając się że utracimy coś z dysku d)

Przywracanie ustawień fabrycznych w laptopie samsung

Next

Przywracanie ustawień fabrycznych w laptopie samsung

Zatwierdzamy Yes :)

Przywracanie ustawień fabrycznych w laptopie samsung

OK. Gotowe! :)

 

Jak zmienić obraz systemu przechowywany na ukrytej partycji (SRS 3)

Dotyczy wszystkich modeli z SRS3,

Wskazówka:
rozwiązanie to nie zadziała, jeśli litery przypisane napędom w Windows nie będą zgadzać się z tymi w konsoli odzyskiwania (Recovery Console), np. jeśli w Windows C: jest napędem systemowym, D: to napęd DVD i E: jest napędem do wykonania backupu, to po restarcie i wejściu do konsoli odzyskiwania, gdy w napędzie D: nie ma nośnika z obrazem backupu – litery zostaną zmienione, napęd DVD nie będzie wyświetlony, a partycja z backupem stanie się dyskiem D:.
Wtedy proces nie powiedzie się, ponieważ backup został wykonany na dysk E:, a próbujemy nadpisać z napędu D:. Aby rozwiązanie zadziałało, należy zmienić kolejność napędów w Menedżerze Dysków: C: – napęd systemowy, D: partycja backup a napęd DVD jako E:.
Uwaga: Notebook musi mieć podłączone zasilanie sieciowe, aby wykonać poniższe czynności!

Odpowiedź:
1. Wykonaj Kompletną Kopię / Complete Backup przy użyciu Konsoli Odzyskiwania / Recovery Console (F4 podczas startu) lub w Windows – na lokalny lub zewnętrzny napęd.
2. Zmień nazwy wszystkich plików związanych z kopią na init.XXX (minimum 3 lub więcej plików) – pliki można znaleźć na napędzie na który wykonano kopię (np. napęd D:)
1. init.woo – Plik opisu
2. init.wcl – Pierwszy plik (ok. 4GB)
3. init.w01 – Drugi plik
4. init.w0X – X oznacza kolejny nuimer pliku wymaganego do odtworzenia kopii – np. init.w02, init.w03 itd. – każdy ma max. 4 GB objętości
3. Przejdź do konsoli odzyskiwania / Recovery Console podczas startu komputera naciskając F4.
4. Wciśnij CTRL+ALT+F10 i wprowadź hasło: secos (małymi literami!)
5. Wybierz zakładkę Obraz / Image
6. Wybierz Import ….
7. Naciśnij Wybierz lokalizację / Select Location
8. Rozwiń napęd na którym są pliki kopii i wybierz plik init.wcl, naciśnij OK
9. Naciśnij Start
10. Wybierz Tak / Yes
11. Może pojawić się okno potwierdzenia nadpisania plików, potwierdż Tak / Yes.
12. Aby przetestować czy rozwiązanie działa, zobacz, czy pliki w konsoli odzyskiwania mają dzisiejszą datę.

http://forum.pclab.pl/topic/515302-Przywracanie-OS-Samsung-Recovery-Solution-III/