Usługi informatyczne w Grajewie. Zapraszamy do firmy OPTINEX 609 397 826 Grajewo komputery, Komputery w Grajewie. --------------SERWIS KOMPUTEROWY--------------

Najczęstsze problemy z systemem windows. Rozwiązanie problemów z systemem Windows, Brak pliku NTLDR, Brak pliku ntfs.sys,

Najczęstsze problemy z systemem windows. Rozwiązanie problemów z systemem Windows, Brak pliku NTLDR, Brak pliku ntfs.sys,

Brak pliku NTLDR
copy X:\i386\ntldr c:\

Brak pliku boot.ini
cd C:\
bootcfg /rebuild

Brak pliku kernel32.dll

expand X:\i386\kernel32.dl_ c:\Windows\System32\

Brak pliku ntfs.sys
copy X:\i386\ntfs.sys c:\Windows\system32\drivers

Brak pliku ntoskrnl.exe
expand X:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\Windows\System32\

Brak pliku hal.dll
expand X:\i386\hal.dl_ c:\Windows\system32\

Brak pliku NTDETECT
copy X:\i386\ntdetect.com c:\

Brak pliku winlogon.exe
expand X:\i386\winlogon.ex_ c:\Windows\sytem32\

Brak pliku userinit.exe
del C:\windows\system32\userinit.exe
del C:\windows\system32\dllcache\userinit.exe
expand X:\i386\userinit.ex_ c:\Windows\system32\

Brak pliku explorer.exe
expand X:\i386\explorer.ex_ c:\windows\

 

Pamiętajcie że litera X to wasz napęd z płytą Windowsa