Usługi informatyczne w Grajewie. Zapraszamy do firmy OPTINEX 609 397 826 Grajewo komputery, Komputery w Grajewie. --------------SERWIS KOMPUTEROWY--------------

All posts tagged Brak pliku NTDETECT

Brak pliku NTLDR copy X:\i386\ntldr c:\ Brak pliku boot.ini cd C:\ bootcfg /rebuild Brak pliku kernel32.dll expand X:\i386\kernel32.dl_ c:\Windows\System32\ Brak pliku ntfs.sys copy X:\i386\ntfs.sys c:\Windows\system32\drivers Brak pliku ntoskrnl.exe expand X:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\Windows\System32\ Brak pliku hal.dll expand X:\i386\hal.dl_ c:\Windows\system32\ Brak pliku NTDETECT copy X:\i386\ntdetect.com c:\ Brak pliku winlogon.exe expand X:\i386\winlogon.ex_ c:\Windows\sytem32\ Brak pliku userinit.exe del C:\windows\system32\userinit.exe del C:\windows\system32\dllcache\userinit.exe expand X:\i386\userinit.ex_ c:\Windows\system32\ Brak pliku explorer.exe expand X:\i386\explorer.ex_ c:\windows\   Pamiętajcie że litera X to wasz napęd z płytą Windowsa